Networks
16. apríla 2021

Interview with Juraj Králl

Pán Juraj Králl je spoluzakladateľ a Managing Director Forbes Ideal Place & Growision. Viac ako 10 rokov sa profesionálne venuje hľadaním a tvorbou čo najefektívnejších nástrojov pre rast a dosahovanie dlhodobej udržateľnosti rozvoja malých a stredných firiem, s cieľom tvoriť Ideálne firmy = Ideal Place, pre majiteľov a jej zamestnancov ako sú Forbes GrowClub pre spájanie podnikateľov, Ideal Place Pulse-checks – online platforma, Ideal Place Mentori a iné. Pán Králl sa špecializuje hlavne na prepájanie TOP podnikateľov v regiónoch, moderovanie skupinových diskusií, vytváranie samoriadiacich tímov, strategický rozvoj v oblasti vedenia a predaja.
 

IDEAL PLACE poslaním je spoločne budovať lepšiu krajinu vďaka neustálemu rozvoju Slovenských firiem a zamestnancov. Ideal Place sa snaží vytvoriť z firiem miesto – Ideal Place, ktoré je pripravené prekonávať výzvy a neustále rásť. IDEAL PLACE zastrešuje viacero podporných nástrojov, ktoré uľahčujú transformáciu firmy a vďaka tomu dosahujú dlhodobo udržateľný rozvoj firmy a rast biznisu.

www.idealplace.sk
0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
BUY TICKETS