Green deal
1. apríla 2021

Elektromobilita – o krok bližšie k čistej energii

WOF Expo 2021 je postavené na piatich hlavných pilieroch, ktoré sú zároveň základom konferenčného programu WOF: Digitalizácia, E-commerce, Inovácie, Green deal a Startups. Samotný Green deal je skutočne komplexným pilierom, o ktorom by sme sa mohli rozprávať celé týždne, ak nie mesiace. Jednou z panelových diskusií zameraných práve na green deal iniciatívu bude aj „E-Mobility development“. Naša panelová diskusia poukáže na klimatické riziká, zameria sa na znižovanie uhlíkovej stopy a alternatívne palivá, akými je napríklad aj elektromobilita. Registrovať na konferenciu sa môžete tu.

Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je skutočne dlho očakávaný a dobrou správou je, že do hry prichádza Európska “Zelená dohoda” (Green Deal) s cieľom dosiahnuť to, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. V sľubnej budúcnosti musí hrať kľúčovú úlohu cestná doprava. Dnes už môžeme vidieť prvé výsledky s malým dopadom, napríklad cezhraničné používanie veľkokapacitných vozidiel.

Cestná doprava: Krvný obeh Európy je na dobrej ceste k znižovaniu CO2

V Európe sa viac ako 50% tovaru prepravuje cestnou dopravou. Za posledných 20 rokov odvetvie cestnej dopravy intenzívne investovalo do inovatívnych technológií a znížilo svoje emisie niekedy až o 98%. Tieto čísla ukazujú, že hlavnou zásadou tohto odvetvia je udržateľnosť a čo znamená cestná doprava pre Európske hospodárstvo.

Elektromobilita ako najlepšie riešenie

V marci 2020 sa pandémia COVID-19 prehnala celou Európou a uväznila Európanov v ich domovoch, zastavila obchodné aktivity a na niekoľko mesiacov zatvorila mnohé továrne. Keď sa Európa pomaly vracia k životu, je potrebné spoločne sa vyrovnať nielen s výzvami hospodárskej, ale aj klimatickej krízy. Elektrifikácia je silným základom pre oživenie ekonomiky a rýchle vytvorenie budúcich pracovných miest.
Elektromobilita zostáva najlepším riešením na dosiahnutie klimatických a priemyselných ambícií Európskej Green Deal o doprave. Tento ekosystém do roku 2030 vytvorí viac ako státisíce pracovných miest v automobilovom priemysle, zavedení nabíjacej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov napríklad pre batérie.

Malo by byť Slovensko vystrašené alebo nadšené?

Slovensko je najväčšou automobilovou krajinou na svete v prepočte na jedného obyvateľa. Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, ktorý stojí na čele snahy EÚ financovať vlastný priemysel batériových článkov, tvrdí, že Slovensko môže byť v budúcnosti s cieleným financovaním EÚ v centre nového regionálneho dodávateľského reťazca pre batériové elektrické vozidlá.
Už existujú spoločnosti ako GreenWay, ktoré zavádzajú rýchlonabíjacie stanice po celej strednej Európe, alebo Volvo Trucks a DHL Freight, ktoré spojili sily s cieľom urýchliť zavedenie ťažných elektrických nákladných vozidiel určených na regionálnu prepravu v Európe.
Spojením všetkého nášho úsilia sa dosiahnutie alebo priblíženie sa k cieľom Európskej Green Deal javí ako nevyhnutné.

Photo: shutterstock.com