Inovácie
10. februára 2021

Interview with Miroslav Klena

Pán Miroslav Klena je manažérom logistiky v spoločnosti dm drogerie markt Slovensko. Vyštudoval automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. V spoločnosti dm drogerie markt Slovensko pracuje od roku 2005, kde začínal ako pracovník IT oddelenia. Následne prešiel viacerými pozíciami či na prevádzke ako oblastný manažér, tak aj v logistike, kde zastával vedúcu pozíciu na viacerých oddeleniach rezortu logistika. Spolupodieľal sa na viacerých projektoch v rámci spoločnosti v oblasti IT, prevádzky a logistiky. Od roku 2016 zastáva pozíciu manažéra logistiky, kde je zodpovedný za oblasť objednávania tovaru do centrálneho skladu, tovarového hospodárstva filiálok, príjem tovaru do centrálneho skladu a IT časť v centrálnom sklade dm drogerie markt.


1. Čo považujete za najväčšie prekážky rozvoja distribúcie na Slovensku?
Za najväčšie prekážky rozvoja distribúcie na Slovensku považujeme nedostatočne vybudovanú ako cestnú, tak aj železničnú infraštruktúru. Štát pri budovaní cestnej infraštruktúry niekoľko rokov mešká, niektoré projekty sú nedostatočné alebo už nepostačujúce terajším požiadavkám. Tak isto možnosť prepraviť jednoducho tovar po železnici v rámci Slovenska je v terajších podmienkach takmer nemožné. Hovoríme tu hlavne o preprave tovaru po železnici, čo by malo samozrejme aj pozitívny vplyv na životné prostredie, avšak nedokončené alebo aj zle navrhnuté vlakové terminály sú brzdou rozvoja prepravy tovaru na Slovensku.
 
2. Aké inovácie sa Vám podarilo úspešne implementovať v rámci supply chain?
V rámci supply chain máme implemetované v našom systéme viaceré inovácie. Tieto inovácie sú podporované celým konceptom dm, kde na spoločných projektoch spolupracuje vždy niekoľko „dm” krajín. Čo sa týka implementácie toku dát v našom informačnom systéme, máme všetky dáta zlúčené v jednom informačnom systéme. Následne spracovaním, či už rôznych štatistík, alebo rôznych vyhodnotení, môžeme jednoducho rozhodovať o potrebných zmenách v našom dodávateľskom reťazci. Prístup k naším dátam majú aj naši dodávatelia, takže takto môžeme spoločne tvoriť aj distribučnú stratégiu.
 
3. Povedzte nám o kľúčových oblastiach, v ktorých sa DM v posledných rokoch najviac zlepšil a prečo?
Asi najväčší prínos mala zmena stratégie v rámci zásobovania našich filiálok, kde sme výrazne zlepšili dostupnosť našich výrobkov pre nášho zákazníka. V tomto prípade sa jednalo o spoluprácu naprieč viacerými rezortami, kde bola potrebná spolupráca v rámci distribúcie, cash-flow a v neposlednom rade pri tvorbe layoutov.
 
4. Aký je Váš názor na umiestnenie WOF EXPO v regióne strednej a východnej Európy?
Túto skutočnosť samozrejme vítame. Logistika je veľmi rýchlo sa rozvíjajúca oblasť a je nesmierne dôležité byť neustále v kontakte s trendmi a novinkami vo svete. Zároveň to vnímame ako veľmi dobrú možnosť nadviazať nové obchodné partnerstvá.

5. Aký vplyv bude mať Covid19 na ďalší rozvoj Vášho podnikania?
Čo sa týka vplyvu Covidu-19 na náš ďaľší rozvoj, tak ten je asi rovnaký ako u všetkých spoločností v rámci maloobchodu. A je to hlavne rozvoj online obchodu, ktorý vzrástol niekoľkonásobne viac, než boli naše odhady a rôzne prognózy pred pandémiou. Taktiež sa zmenil nákupný košík nášho zákazníka, načo musíme reagovať ako v rámci tvorby layoutov na našich predajniach, kde sa viac predáva veľkoobjemový tovar, tak aj prispôsobením určitých procesov v logistike.
 
 
 
 
Dm drogerie markt, so sídlom v Nemecku v Karlsruhe, je jednou z najväčších sietí drogérií v strednej a východnej Európe. Prvý obchod na Slovensku bol otvorený v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku viac ako 150 obchodov. Centrála spoločnosti na Slovensku sa nachádza v Bratislave a centrálny sklad sa momentálne nachádza v logistickom parku Prologis v Senci. Spoločnosť dm stojí na ľuďoch, ktorých konanie je charakterizované princípmi partnerstva. Sortiment v dm zahŕňa tisíce produktov, z ktorých si zákazník môže vybrať z rôznych kategórií ako: starostlivosť a vôňe, dekoratívna kozmetika, starostlivosť o vlasy, domácnosť, zdravie, výživa a biopotraviny, potreby pre deti a rodičov alebo potreby pre zvieratá.

mojadm.sk